Visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas 2019 m. kovo 14 d. 12:00 val. (registracija prasideda 11:30), adresu A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, AKU patalpose.

Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2019 m. kovo 23 d. 12:00 val. (registracijos pradžia 11:00 val.) adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje. Daugiau informacijos bei susirinkimo darbotvarkę galite rasti čia.

SVARBU: Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Todėl kviečiame aktyviai balsuoti iš anksto raštu.