Su Tarptautine kredito unijų diena!

Sveikiname visus su Tarptautine kredito unijų diena, bei dėkojame visiems Akademinės kredito unijos nariams, partneriams už tikslingą veiklą kuriant vieningą kredito unijų bendruomenę. Linkime prasmingų darbų, ryžto ir konstruktyvaus bendradarbiavimo priimant svarbius sprendimus, tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo kuriant darnią kredito unijų bendruomenės ateitį.

Jūsų Akademinė kredito unija