Pranešimas Akademinės kredito unijos nariams

2015 m. kovo 27 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.), adresu A.Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Daniela“ konferencijų salėje šaukiamas kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui š.m. kovo 18 d. dėl kvorumo nesusidarymo. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

PRANEŠIMAS

Akademinės kredito unijos nariams

2015 m. kovo 27 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A.Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Daniela“ konferencijų salėje šaukiamas kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. 2014 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. 2014 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. 2014 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. 2014 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
 6. 2015 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 10. Audito įmonės 2015-2017 finansiniams metams rinkimas ir apmokėjimo limito nustatymas.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 12. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
 13. Kredito unijos įstatų keitimas.
 14. Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. nr. (8-37) 408555. p.s. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.