Po reformos kredito unijų sektorius padidino pelningumą ir pajų tvarumą

Pertvarkęs savo veiklą ir padidinęs jos efektyvumą, Lietuvos kredito unijų sektorius per 2018 m. uždirbo 3 mln. Eur neaudituoto pelno. 2017 m. kredito unijos turėjo 1,7 mln. Eur pelno (audituotais duomenimis). „Gerėjantis kredito unijų pelningumas ir augantys tvarūs pajai leidžia daryti prielaidą, kad šio sektoriaus kapitalo bazė toliau stiprės. O tai buvo ir yra vienas svarbiausių tikslų, kurių sėkmingai siekia reformos keliu žengiančios kredito unijos“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius. Nuo 2018 m. pradžios pelningai dirbusios 48 kredito unijos per metus uždirbo 4,1 mln. Eur pelno, o 17 kredito unijų patyrė 1,1 mln. Eur nuostolį. Pelningą kredito unijų sektoriaus veiklą nulėmė sparčiau už patirtas išlaidas augusios pajamos. Kredito unijų pajinis kapitalas 2018 m. sumažėjo 5,2 mln. Eur – iki 49,6 mln. Eur. Tą pokytį nulėmė dviejų bankrutavusių kredito unijų pasitraukimas iš rinkos. Kredito unijų tvarūs pajai, kuriais prireikus dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, pernai padidėjo 26 proc. (iki 44,6 mln. Eur) ir 2018 m. pabaigoje sudarė 90 proc. pajinio kapitalo. Prieš metus jis siekė 69 proc. 2018 m. kredito unijų turtas padidėjo 8,3 proc. ir pasiekė 741,4 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus buvo 2,5 %). Turto apimties pokytį lėmė terminuotųjų indėlių augimas didžiuosiuose miestuose veikiančiose kredito unijose, išaugęs jų įsiskolinimas centrinėms kredito unijoms bei suaktyvėjęs kredito unijų tarpusavio skolinimasis. 2018 m. pabaigoje kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 481,2 mln. Eur paskolų. Pernai kredito unijų suteiktos paskolos padidėjo 77,9 mln. Eur, arba 19,3 proc. Nors paskolų kokybės rodikliai gerėjo, tačiau nurašytų paskolų apimtis per metus išaugo, nes kai kurios kredito unijos vis dar susiduria su problemomis dėl suteikiant paskolas netinkamai įvertintos skolinimo rizikos. Pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis, kaip ir 2017 m., tebebuvo priimti indėliai, jais buvo finansuojama 87 proc. turto. Kredito unijų priimti indėliai 2018 m. padidėjo 32,3 mln. Eur (5,3 %) ir sudarė 643,7 mln. Eur. Kaip ir anksčiau, didžiausią indėlių portfelio dalį (96,3 %) sudarė fizinių asmenų indėliai, nes gyventojai, nekeisdami ilgamečio įpročio, renkasi indėlius kaip lėšų taupymo ir investavimo priemonę. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioję įstatymų, kuriais įgyvendinama kredito unijų sektoriaus reforma, pakeitimai paskatino kredito unijas jungtis. 2018 m. pabaigoje veikė 65 kredito unijos, vienijusios 161,1 tūkst. narių (2017 m. pabaigoje buvo 68 kredito unijos, turėjusios 160,9 narių). 2019 m. pradžioje kredito unija „Mano unija“ pabaigė pertvarkymo procesą ir nuo 2019 m. sausio 2 d. veiklą tęsia kaip AB „Mano bankas“. 2018 m. pabaigoje kredito unijų sektoriuje veikė trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), vienijusi 49 kredito unijas, Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU), vienijusi 11 kredito unijų, ir 5 persitvarkančios į bankus kredito unijos.

Plačiau rasite čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.