Pasikeitė AKU administracijos vadovas

Pasikeitė Akademinės kredito unijos administracijos vadovas. Akademinės kredito unijos valdyba 2021 m. balandžio 16 d. valdybos posėdyje nutarė nauju administracijos vadovu nuo 2021 m. balandžio 21 d. paskirti Akademinės kredito unijos valdybos pirmininką Kęstutį Kaušilą.