Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, 2022 m. balandžio 1 d. 12:00 val. šaukiamas pakartotinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) visuotinis narių susirinkimas. Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad KB Akademinės kredito unijos eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto. Biuletenius nariai gali gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai to paprašiusiems nariams bus išduoti (ar išsiųsti) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2021 m. Vidaus audito ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2021 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
  7. Kredito unijos įstatų keitimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas (būtina iš anksto užsiregistruoti). Balsavimas vyks raštu pagal AKU valdybos patvirtintą visuotinio narių susirinkimo organizavimo bendraisiais balsavimo biuleteniais nuotoliniu būdu tvarką (su šia tvarka galite susipažinti atvykę į Uniją, taip pat interneto svetainėje www.aku.lt). Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, (8 687) 27100, info@aku.lt.

Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.