Pakartotinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

Kadangi 2017 m. kovo 21 d. visuotiniame Akademinės kredito unijos narių susirinkime nesusidarė kvorumas, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2017 m. kovo 28 d. 18:00 val.(registracijos pradžia 17:00 val.), A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje. Taip pat informuojame, kad po susirinkimo nariai bus vaišinami AKU 20-čio tortu.

PRANEŠIMAS

Akademinės kredito unijos nariams

2017 m. kovo 28 d. 18 val. (registracija prasideda 17 val.) A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, Viešbučio "Best Baltic Kaunas" konferencijų salėje, šaukiamas kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis pakartotinas visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. 2016 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. 2016 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. 2016 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. 2016 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
 6. 2017 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos įstatų keitimas
 8. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas
 9. Išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos
 10. Išstojimas iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos
 11. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymas
 12. Įgaliojimų suteikimas
 13. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8-37) 408555. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.