Pakartotinis eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

2023 m. balandžio 20 d. 18:00 val. šaukiamas pakartotinis KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas Verslo g. 15, Kumpių k., Kauno raj.) eilinis visuotinis narių susirinkimas. Registracija prasideda 17:00 val. A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijų salėje, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2022 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2022 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas
  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, vns@aku.lt. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.