Pakartotinis eilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Akademinės kredito unijos nariams

Neįvykus 2024 m. balandžio 15 d. eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, šaukiamas pakartotinis eilinis KB Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas 2024 m. balandžio 25 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaune, viešbučio „Best Baltic Kaunas“ konferencijųsalėje, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  2. 2023 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką.  Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, vns@aku.lt. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.                                                                

               

                                                                                                                  Valdyba

 

 

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.