Pagalba žemės ūkiui COVID-19 laikotarpiu

Įprasta garantijų teikimo tvarka. Individualios garantijos ūkio subjektams yra teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas iki 1,16 mln. eurų, finansų įstaigoms garantuojant iki 80 proc. neatgautos sumos.

Kas gali pasinaudoti?

Ūkio subjektai, atitinkantys šias sąlygas:

  • Veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste.
  • 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu.
  • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio susidūrė su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinantskubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius.

Kam yra teikiamos garantijos?

Individualios garantijos teikiamos už paskolas ar lizingo paslaugas, skirtas:

  • investicijoms finansuoti,
  • apyvartinėms lėšoms (įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, supirkti žemės ūkio produkciją, kitoms būtinoms išlaidoms ūkinei veiklai palaikyti) papildyti,
  • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Kokiomis sąlygomis teikiamos garantijos?

  • Garantija teikiama už paskolas ar lizingo paslaugas iki 5 mln. Eur, kurių trukmė yra iki 6 metų (72 mėn.).
  • Individualios garantijos finansų įstaigoms gali būti suteiktos:o Garantuojant iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą arba neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostolius proporcingai ir vienodomis dalimis dengia finansų įstaiga ir ŽŪPGF.o Garantuojant iki 35 proc. negrąžintos paskolos sumos dalies grąžinimą arba negrąžintos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostoliai pirmiausi priskiriami ŽŪPGF ir tik po to finansų įstaigai.o Už garantijos suteikimą yra mokama garantinė įmoka fondui.

Svarbu! Iki 2020-12-31 kompensuojama 100 proc. sumokėtos garantinės įmokos kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu / prekyba, žuvininkystės įmonėms ir akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba / perdirbimu. Ši sąlyga taikoma visoms garantijoms.

Daugiau apie žemės ūkio paskolų garantijas rasite čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.