Nuostolingai pernai dirbęs kredito unijų sektorius rengiasi reformoms

Neaudituotų ataskaitų duomenimis, 2016 m. 48 kredito unijos uždirbo 3,8 mln. Eur pelno, tačiau 25 nuostolingai dirbusios kredito unijos patyrė šiek tiek didesnį nuostolį, nulėmusį nuostolingą kredito unijų sektoriaus veiklą, – patirtas nuostolis sudarė 38,8 tūkst. Eur (2015 m. audituotais duomenimis, nuostolis – 3,6 mln. Eur).

„Dabar skelbiamą praėjusių metų kredito unijų sektoriaus veiklos rezultatą gali pakoreguoti baigiamas apibendrinti visuotinis kredito unijų turto kokybės vertinimas, kurį atlikome rengdamiesi šiemet pradedamai kredito unijų pertvarkai. Jau pastebėjome pačių unijų rengimosi permainoms ženklų. Unijos neeiliniuose visuotiniuose narių susirinkimuose aktyviai svarsto naujų centrinių kredito unijų steigimo klausimus, taip pat nagrinėja kitus su būsima sektoriaus reforma susijusius klausimus“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

2017 m. sausio 1 d. duomenimis, kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 342,2 mln. Eur paskolų, sudariusių daugiau nei 51 proc. jų turto. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį kredito unijų paskolos padidėjo nedaug, tačiau per visus praėjusius metus paskolų portfelis išaugo 60,7 mln. Eur, arba daugiau nei penktadaliu. Metinį paskolų augimą lėmė suaktyvėjęs fizinių asmenų kreditavimas.

Paskolų portfeliui didėjant ir specialiesiems atidėjiniams (galimiems paskolų nuvertėjimo nuostoliams padengti) sumažėjus 15,5 proc. (iki 17,5 mln. Eur), specialiųjų atidėjinių ir paskolų santykis per metus sumažėjo 1,9 proc. punkto (iki 4,9 %). Paskolos, kurių skolinius įsipareigojimus vėluojama vykdyti ilgiau negu 60 dienų iš eilės, palyginti su 2015 m. pabaiga, padidėjo 2,2 mln. Eur, o neveiksnios paskolos − 4,2 mln. Eur.

„Tai rodo, kad kredito unijų nariai laiku nevykdo vis daugiau įsipareigojimų, o tai yra nerimą keliantis signalas. Atliktas turto kokybės vertinimas padės atskleisti tikrąją kredito unijų paskolų vertę, nuostolių, patirtų dėl paskolų rizikos, dydį ir jų įtaką kredito unijų formuojamam tvariam kapitalui. Gavus iš unijų paaiškinimus dėl vertinimo, baigiamos rengti galutinės išvados“, − sako Vytautas Valvonis.

Priimti indėliai tebėra pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis − jais buvo finansuojama beveik 90 proc. kredito unijų turto. 2016 m. indėlių portfelis padidėjo 3,9 mln. Eur (0,7 %) ir 2017 m. sausio 1 d. sudarė 590,7 mln. Eur. Bendrą indėlių portfelio metinį augimą lėmė padidėję neterminuotieji indėliai.

2017 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 73 kredito unijos, vienijusios 163,1 tūkst. narių. Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) priklausė 61 kredito unija, o 12 kredito unijų dirbo savarankiškai.

Pagal 2016 m. priimtus teisės aktus sudarytos sąlygos naujų centrinių kredito unijų steigimuisi (jas galės steigti penkios tai sutarusios daryti kredito unijos, dabar veikia viena centrinė kredito unija). Numatoma, kad visos kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis. Pertvarka siekiama, kad centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos būtų solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą. Dabar galiojančiame Kredito unijų įstatyme numatyta galimybė unijas pertvarkyti ir į bankus.

Išsamiau apie kredito unijų 2016 m. ketvirtojo ketvirčio veiklos rezultatus skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje Kredito unijų veiklos apžvalgoje. Specialioje suvestinėje skelbiama informacija apie kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.