Neeilinis visuotinis Akademinės kredito unijos narių susirinkimas

Akademinės kredito unijos nariams

 

2023 m. birželio12 d. 12:00 val. šaukiamas KB Akademinės kredito unijos (buveinės adresas Verslo g. 15,Kumpių k., Kauno raj.)) neeilinis visuotinis narių susirinkimas. A. Mickevičiausg. 15-2, Kaune, AKU patalpose, numatant šią darbotvarkę:

 

  1. Kredito unijos valdybos pirmininko rinkimas
  2. Įgaliojimų suteikimas valdybai, priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti išanksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją, kontaktiniai duomenys: Kęstutis Kaušilas, +37068653542, vns@aku.lt. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.                                                                

Neįvykus šiam neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas 2023 m. birželio 20 d. 12:00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaune. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

               

                                                                                                                        Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.