Kviečiame pasinaudoti skatinamąja finansine priemone įmonėms "Portfelinės garantojos paskoloms 2"

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė sumažina finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti.

Pasinaudoti finansine priemone gali Lietuvos Respublikoje veikiantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančios, tačiau sunkumų patyrė 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

  • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.;

– Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, imant praeitų metų mėnesio apyvartos vidurkį ir lyginant su Paskolos gavėjo pateikta vidutine mėnesio apyvarta po 2020 m. kovo 16 d., skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais;

– Paskolų gavėjų, kurie pradėjo veikti anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. atveju, lyginant praeitų ir einamųjų metų mėnesio apyvartos vidurkį už tą patį laikotarpį (pvz., lyginant 2019 metų kovo mėnesio apyvartą su 2020 metų kovo mėnesio apyvarta), skaičiuojant pasirinktinai dienomis ar mėnesiais.

  • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
  • kritinio likvidumo rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1 (reikšmė pablogėjo, palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d.).

Priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2” įgyvendinti numatyta skirti iki 85 mln. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Dėl galimybių pasinaudoti portfeline garantija kviečiame kreiptis į Akademinę kredito uniją kredito uniją telefonu +370 686 53542 arba elektroniniu paštu info@aku.lt.Daugiau informacijos apie finansinę priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2” rasite čia.