Kredito unijų turtas auga, sektorius uždirba daugiau

2019 m. kredito unijų turtas padidėjo 6,8 proc. ir, neaudituotų ataskaitų duomenimis, sudarė 791,5 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,6%). Sektoriaus uždirbo 3,9 mln. Eur neaudituoto pelno (prieš metus buvo 2,8 mln. Eur). Finansinį rezultatą palankiai veikė kredito unijų turto struktūros pokyčiai ir suaktyvėjęs kreditavimas.„2019 m. kredito unijų sektoriui buvo būdingas išaugęs skolinimas. Paskolų portfelio augimą lėmė suaktyvėjęs fizinių asmenų kreditavimas. Daugiausia augo būsto paskolų apimtis bei jų dalis paskolų portfelyje. Tai leido unijoms daugiau uždirbti. Dauguma unijų dirbo pelningai, bet maždaug šeštadalis – nuostolingai. Joms reikia susirūpinti kaip veikti efektyviau“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.2019 m. pabaigoje kredito unijos savo nariams ir asocijuotiesiems nariams buvo suteikusios 570,5 mln. Eur paskolų. 2019 m. kredito unijų suteiktos paskolos padidėjo 90 mln. Eur, arba 18,7 proc., o jų dalis, palyginti su kredito unijų sektoriaus turtu, – atitinkamai 7 proc. p. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis, suteiktos paskolos sudarė daugiau kaip 72 proc. kredito unijų sektoriaus turto.

Antrus metus iš eilės mažėjo kredito unijų sudaryti specialieji atidėjiniai paskoloms (galimiems paskolų nuvertėjimo nuostoliams padengti). 2019 m. jie sumažėjo 4,1 mln. Eur (iki 9,4 mln. Eur).

2020 m. sausio 1 d. finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 63 kredito unijos, vienijusios 161,4 tūkst. narių. 2019 m. pelningai dirbusios 52 unijos uždirbo 5 mln. Eur pelną, o 11 kredito unijų patyrė 1,1 mln. Eur nuostolį. Visos kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Toliau vyko kredito unijų jungimosi procesas: 2019 m. viduryje baigtas Rokiškio ir Anykščių kredito unijų reorganizavimo procesas Rokiškio kredito uniją prijungus prie Anykščių kredito unijos, 2020 m. pradžioje po reorganizavimo veiksiančiai Mažeikių kredito unijai perduotas Sedos kredito unijos, Naftininkų kredito unijos ir kredito unijos Skuodo bankelis turtas, teisės ir pareigos. Planuojama, kad šių kredito unijų reorganizavimas bus baigtas iki 2020 m. kovo 31 d. 2019 m.

Kredito unijų rinkos apžvalgą rasite čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.