Kredito unijų sektorius dirba pelningai

2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje 64 Lietuvoje veikusių kredito unijų turtas sudarė 707,1 mln. Eur, arba 2,5 proc. bankų sektoriaus turto (prieš metus – 2,6 %). Jis sumažėjo 4,6 proc., palyginti su 2018 m. analogišku laikotarpiu, iš esmės dėl didžiausios kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką (tai pašalinus sektoriaus turto augimas sudarytų apie 2,5 %). 2019 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijų sektoriaus veiklos rezultatas buvo 0,7 mln. Eur pelnas (2018 m. pirmąjį ketvirtį – 1,8 mln. Eur pelnas). „Pelno sumažėjimą, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, lėmė 2018 m. kredito unijų paskolų vertės atkūrimas, sudaręs reikšmingą pelno dalį – 1,3 mln. Eur, ir tai, kaip jau minėta, kad buvusi didžiausia kredito unija „Mano unija“ tapo specializuotu banku. Visuotinių narių susirinkimų sprendimais 2018 m. pelningai dirbusios kredito unijos uždirbtą pelną skyrė į rezervinį kapitalą arba panaudojo ankstesnių metų nuostoliams dengti, o dalis nuostolingai dirbusių kredito unijų nuostolius dengė iš sukaupto rezervinio ir atsargos kapitalo“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Jis pažymėjo, kad kredito unijos, kurioms tam nepakako kapitalo, nepadengtus nuostolius perkėlė į 2019 m. pradžią, tikėdamosi uždirbtu pelnu juos padengti ateityje. 2019 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, 30 kredito unijų dar yra sukaupusios 6,9 mln. Eur praėjusių metų nepaskirstytųjų nuostolių, todėl šioms kredito unijoms sprendimai dėl veiklos optimizavimo ir efektyvumo didinimo ir toliau yra itin aktualūs. 2019 m. pirmąjį ketvirtį pelningai dirbusios 43 unijos uždirbo 1,2 mln. Eur pelną, o 21 kredito unija patyrė 0,5 mln. Eur. nuostolį. Kredito unijos uždirbo 12,9 proc. daugiau grynųjų palūkanų pajamų ir 28,5 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Didžiausia išlaidų dalis (64 %) teko operacinėms išlaidoms, kurios, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šiek tiek išaugo (0,6 mln. Eur) ir kurioms padengti prireikė 57 proc. (2 proc. p. daugiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu) pajamų. 2019 m. balandžio 1 d. didžiausią kredito unijų turto dalį (66,3 %), kaip ir anksčiau, sudarė nariams suteiktos paskolos. Jiems suteikta 469 mln. Eur paskolų. Nuo metų pradžios kredito unijų paskolų portfelis sumenko 2,4 proc., tačiau paskolų dalis, palyginti su sparčiau menkusiu kredito unijų turtu, padidėjo 1,5 proc. p. Pašalinus kredito unijos „Mano unija“ pasitraukimą iš kredito unijų sektoriaus, kredito unijų paskolų portfelis per 2019 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 4,3 proc. Kredito unijų pajinis kapitalas 2019 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo 3,9 mln. Eur – iki 45,7 mln. Eur. Pajinio kapitalo pokytį nulėmė kredito unijos „Mano unija“ pasitraukimas iš kredito unijų rinkos. Kredito unijų tvarūs pajai, kuriais dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, sumažėjo 6,8 proc. (iki 41,6 mln. Eur), tačiau tvarių pajų dalis augo ir 2019 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 91 proc. pajinio kapitalo. 2019 m. pirmojo ketvirčio Kredito unijų rinkos apžvalgą rasite čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.