Juridiniai asmenus privalo pateikti duomenis apie galutinius naudos gavėjus

Vertiname mūsų bendradarbiavimą ir norime informuoti, kad visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus – fizinius asmenis – naujai sukurtame Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) naudos gavėjų posistemyje JANGIS.

Nauja prievolė juridiniams asmenims yra glaudžiai susijusi su finansų įstaigų vykdomomis klientų pažinimo procedūromis. Todėl, vadovaudamiesi teisės aktais, nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. privalėsime tikrinti unijai pateiktus duomenis apie Jūsų įmonės naudos gavėjus JANGIS duomenų bazėje. Kviečiame Jus kuo skubiau pateikti duomenis JANGIS duomenų bazėje ir taip išvengti galimų unijos paslaugų teikimo sutrikimų ateityje.

Daugiau informacijos apie tai, kas yra laikoma naudos gavėju ir kaip pateikti duomenis apie juos, rasite Registrų centro tinklalapyje.

Jūsų Akademinė kredito unija