Įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Kadangi 2023 m. balandžio 11 d. Akademinės kredito unijos (toliau – AKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo šauktas pakartotinis VNS 2023 m. balandžio 20 d. 18:00 val., kuriame dalyvavo 27 tikrasis AKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 400 balsavimo teisę turintys narai. Iš viso pakartotinio VNS kvorumą sudarė – 427 AKU narai.

2023 m. balandžio 20 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5950 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes išviso balsavo 7,2% balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. 2022m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. 2022m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. 2022m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.
4.1. Nuspręsta: 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
4.2. Nuspręsta: visą 2022 m. pelną skirti į privalomąjį rezervą.

5. 2023m. kredito unijos pajamų irišlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.
Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
Naujai išrinkti valdybos nariai:
Arnoldas Fokas
Gitana Jasėnienė
Kęstutis Kaušilas
Paulius Vitkauskas
Tomas Pėža

Akademinės kredito unijos paskolų komiteto naujai išrinkti nariai:
Vytautas Liesionis
Rimas Rakevičius
Andrius Mažeika
Edmundas Bulotas
Mindaugas Ubartas

Paskolų komiteto pirmininku išrinktas – Vytautas Liesionis

9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Dėl šio klausimo sprendimas nepriimtas.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.