Įvyko neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad įvyko KB Akademinės kredito unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyko 2022 m. birželio 6 d. 12 val.

2022 m. birželio 6 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 6065 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo 5,26 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. Buveinės adreso keitimas. Pakeisti KB Akademinės kredito unijos buveinės adresą iš A. Mickevičiaus 15-2, Kaunas į Verslo g 15, Kumpių kaimas, Kauno r.

Nuspręsta:Patvirtinti buveinės adreso keitimą.