Įvyko  eilinis pakartotinis  Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Kadangi 2019 m. kovo 14 d. Akademinės kredito unijos (toliau – AKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo šauktas pakartotinis VNS 2019 m. kovo 23 d. 12:00 val., kuriame dalyvavo 39 tikrieji AKU nariai ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 272 balsavimo teisę turintys nariai. Iš viso pakartotinio VNS kvorumą sudarė – 311 AKU narių.

2019 m. kovo 23 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5.299 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo 5,9 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

 1. 2018 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 1. 2018 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 1. 2018 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 1. 2018 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

 1. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

5.1. Nuspręsta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. Nuspręsta: visą 2018 m. pelną skirti į rezervus.

 1. 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7.1 Išrinkti valdybos nariai: Kęstutis Kaušilas, Gitana Jasėnienė, Arnoldas Fokas, Audrius Nokeika, Paulius Vitkauskas.

7.2 Valdybos pirmininku išrinktas Kęstutis Kaušilas.

 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8.1 Išrinkti paskolų komiteto nariai: Vytautas Liesionis, Jurgita Pauliukaitienė, Edmundas Bulotas, Tomas Pėža, Rimas Rakevičius.

8.2 Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Vytautas Liesionis.

 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nuspręsta: suteikti valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

 1. Kredito unijos įstatų keitimas

Nuspręsta: patvirtinti naujos redakcijos AKU įstatus.

Nepriklausomą auditoriaus išvadą ir 2018 m. Akademinės kredito unijos finansines ataskaitas galite rasti čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.