Įvyko eilinis pakartotinis Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Reaguojant į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. (vėliau karantinas buvo pratęstas iki balandžio 13 d. 24 val.) , Akademinės kredito unijos eilinis pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas kovo 27 d. 18 val. gyvai nebuvo organizuojamas, balsavimas buvo vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto. Iš anksto raštu balsavo 341 balsavimo teisę turintys narys.

2020 m. kovo 27 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5.599 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo 6,1 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2019 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.

4.1. Nuspręsta: 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

4.2. Nuspręsta: visą 2019 m. pelną skirti į rezervus.

  1. 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarkos nustatymas.

Nuspręsta: patvirtinti išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarką.

Nepriklausomą auditoriaus išvadą ir 2019 m. Akademinės kredito unijos finansines ataskaitas galite rasti čia.