Įvyko  eilinis pakartotinis  Akademinės kredito unijos visuotinis narių susirinkimas

Kadangi 2018 m. kovo 14 d. Akademinės kredito unijos (toliau – AKU) visuotiniame narių susirinkime (toliau – VNS) nesusidarė kvorumas, buvo šauktas pakartotinis VNS 2018 m. kovo 23 d. 18:00 val., kuriame dalyvavo 41 tikrasis AKU narys ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 251 balsavimo teisę turintis narys. Iš viso pakartotinio VNS kvorumą sudarė – 292 AKU narai.

2018 m. kovo 23 d. duomenimis AKU pajininkų registre buvo 5.099 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo 5,7 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. 2017 m. stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. 2017 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. 2017 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. 2017 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

5.1. Nuspręsta: 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. Nuspręsta: visą 2017 m. pelną skirti į rezervus.

6. 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Įstojimas į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Nuspręsta: pritarti Akademinės kredito unijos įstojimui į Asociaciją Jungtinės kredito unijos.

8. Audito įmonės rinkimas ir apmokėjimo limito nustatymas.

8.1 Nuspręsta: audito įmone 2018-2020 finansiniams metams išrinkti UAB „Grant Thornton Baltic“.

8.2 Nuspręsta: nustatyti 11.000 Eur lėšų auditui vieneriems metams limitą.

Nepriklausomą auditoriaus išvadą ir 2017 m. Akademinės kredito unijos finansines ataskaitas galite rasti čia.

Pagarbiai

Jūsų Akademinė kredito unija

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.