Augindamos paskolų portfelį kredito unijos uždirbo daugiau nei pernai

2020 m. antrąjį ketvirtį ir toliau augo kredito unijų suteiktų verslui ir gyventojams paskolų portfelis, tai palankiai veikė sektoriaus veiklos rezultatą. Per 2020 m. pirmąjį pusmetį kredito unijos uždirbo 3,4 mln. Eur pelno. Praėjusių metų atitinkamo laikotarpio kredito unijų pelnas buvo 1,9 mln. Eur.

„Nors dėl koronaviruso protrūkio sulėtėjęs ekonomikos augimas kredito unijų finansiniams rodikliams didesnės įtakos dar neturėjo, tačiau vis dar esantis neapibrėžtumas juos gali paveikti ateityje. Matome išaugusią vėluojančių skolinių įsipareigojimų apimtį ir didėjančias išlaidas dėl paskolų vertės sumažėjimo. Tai gali pabloginti sektoriaus finansinį rezultatą ateityje, todėl ir toliau daug dėmesio skirsime paskolų portfelio kokybei, veiklos efektyvumui ir kapitalo stiprinimui“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.

2020 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų suteiktų paskolų grynoji vertė padidėjo 38,3 mln. Eur, arba 6,5 proc. Paskolų portfelis išaugo dėl aktyvaus fizinių asmenų kreditavimo – jiems suteiktos paskolos sudarė 80 proc. paskolų portfelio. Daugiausia padidėjo būsto paskolų portfelis.Nors kredito unijų sudaryti specialieji atidėjiniai paskoloms sumažėjo 1,3 mln. Eur ir liepos 1 d. sudarė 7,8 mln. Eur, šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo sumažėję vienos kredito unijos specialieji atidėjiniai. Eliminavus šios kredito unijos įtaką, fiksuotas specialiųjų atidėjinių paskoloms padidėjimas. Trisdešimties kredito unijų paskolų portfeliuose daugėjo paskolų, kurių skolinius įsipareigojimus vėluojama vykdyti ilgiau negu 60 dienų iš eilės. Spartesnį paskolų kokybės rodiklių blogėjimą amortizavo pritaikytos kredito unijų paskolų moratoriumų ir laikinos valstybės pagalbos šalies ūkiui priemonės.Šių metų kredito unijų indėliai sumažėjo 2,7 mln. Eur (0,4 %). Šį pokytį nulėmė indėlių iki pareikalavimo sumažėjimas, o terminuotieji indėliai ir toliau augo. Dėl koronaviruso protrūkio ir paskelbto karantino sulėtėjo indėlių augimo tempas didžiuosiuose miestuose veikiančiose kredito unijose.2020 m. liepos 1 d. finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 60 kredito unijų, vienijusių 160,91 tūkst. narių. Jos visos vykdė priežiūrinius kapitalo ir likvidumo reikalavimus. Penkiasdešimt viena pelningai dirbusi kredito unija uždirbo 3,6 mln. Eur pelną, o 9 kredito unijos patyrė 0,2 mln. Eur nuostolį.Persitvarkymo į specializuotą banką procesą yra pradėjusios 4 kredito unijos, jį užbaigti turi iki 2023 m. sausio 1 d. Šių kredito unijų veikla koncentruota didžiuosiuose Lietuvos miestuose, todėl žemės ūkio darbų sezoniškumas neturėjo įtakos jų turto augimui, tačiau dėl koronaviruso protrūkio ir paskelbto karantino jų turtas augo lėčiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu –3 proc. (prieš metus – 5,3 %) ir 2020 m. liepos 1 d. sudarė 163 mln. Eur (20 % veikiančių kredito unijų turto).Pagal neaudituotus 2020 m. pusmečio rezultatus, Akademinės kredito unijos grynasis pelnas buvo 0,216 mln. eurų. Apie sėkmingą pusmetį Akademiniai kredito unijai byloja turto, paskolų portfelio ir priimtų indėlių skaičiaus augimas. Per pirmąjį 2020 metų pusmetį unijos narių turtas augo 9,2 proc. ir birželio mėnesio pabaigoje siekė 45,78 mln. eurų. Paskolų portfelis išaugo iki 36,59 mln. eurų – 9,6 proc. daugiau nei 2020 metų pabaigoje. Bendras kredito unijos priimtų narių indėlių skaičius per 6 mėn. pakilo 12 proc. – iki 40,24 mln. eurų.Naują Kredito unijų rinkos veiklos apžvalgą rasite čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.