Apžvalga: išaugus pajamoms, laiku negrąžintų paskolų dalis sumažėjo

Naujausios Lietuvos banko apžvalgos duomenimis, paskolų turinčių namų ūkių vidutinės pajamos 2018 m. didėjo sparčiau nei jų turimų paskolų vertė, be to, gyventojams lengviau sekėsi vykdyti savo įsipareigojimus – mažėjo pradelstų paskolų dalis. Gyventojų skolinimuisi toliau augant, kartu didėjo vidutinės naujų paskolų sumos ir ilgėjo grąžinimo terminai.

2018 m. pabaigoje Lietuvos gyventojų paimtų, bet dar negrąžintų paskolų skaičius siekė 1,1 mln., jų vertė sudarė 8,9 mlrd. Eur. Palyginti su 2017 m., paskolų skaičius per metus sumažėjo beveik 10 proc. – daugiausia dėl sumažėjusio vartojimo paskolų skaičiaus. Kita vertus, namų ūkių bendra paskolų vertė (dėl padidėjusios paskolų, užtikrintų nekilnojamuoju turtu, vertės) padidėjo 5 proc. Pagal skaičių didžiausią gyventojų turimų paskolų dalį sudarė vartojimo paskolos (45 %). Būsto ir kitos paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu, sudarė beveik penktadalį visų gyventojų turėtų paskolų. Pagal vertę didžiausia dalis (85 %) teko hipotekos paskoloms. 2018 m. daugiausia naujų hipotekos paskolų bei lizingo sutarčių, tiek pagal skaičių, tiek pagal vertę, buvo sudaryta su 30–34 m. gyventojais. Jaunesni (25–29 m.) žmonės dažniau rinkosi vartojimo paskolas. Didžiausia bendra turimų paskolų likutinė vertė 2018 m. pabaigoje teko 35–39 m. gyventojams. 2018 m., palyginti su 2017 m., bendros vidutinės draudžiamosios gyventojų pajamos paaugo dešimtadaliu, o pradelstų paskolų skaičiaus ir vertės dalis paskolų portfelyje sumažėjo visose paskolų kategorijose. Daugiau nei 2 mėn. vėluojamų grąžinti paskolų dalis 2018 m. pagal vertę sudarė 2,1 proc., o pagal skaičių – 6,2 proc. visų paskolų. Abiem atvejais sunkiausiai gyventojams sekėsi laiku grąžinti vartojimo ir kitas (ne hipotekos) paskolas. Vidutinė 2018 m. suteiktų būsto paskolų suma sudarė 54 tūkst. Eur – 3,5 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m., o vartojimo paskolų – 1,8 tūkst. Eur ir per metus padidėjo 275 Eur. Vertinant paskolų trukmę, vidutinis svertinis 2018 m., palyginti su 2017 m., suteiktų naujų hipotekos paskolų grąžinimo laikotarpis pailgėjo pusmečiu ir sudarė 25 m., o vartojimo kreditų – 4 m. ir 1 mėn. Lietuvos banko duomenimis, 2018 m. pabaigoje paskolų turinčių namų ūkių buvo 615 tūkst. (1,4 mln. gyventojų).

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.