Aktyviau skolindamos kredito unijos daugiau uždirba

Lietuvoje daugėja pelningai dirbančių kredito unijų, suaktyvėjęs kreditavimas palankiai veikia šio sektoriaus veiklos rezultatą. Per antrąjį ketvirtį kredito unijų suteiktų paskolų apimtis padidėjo beveik dešimtadaliu. Augo ir indėlių portfelis.Kredito unijų paskolų portfelio spartų augimą lėmė suaktyvėjęs skolinimas fiziniams asmenims. Daugiausia augo būsto paskolų portfelis. Didindamos kreditavimą unijos šiemet uždirba gerokai daugiau nei pernai už paskolas gaunamų palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamų. Nors nuostolingai dirbančių kredito unijų skaičius mažėja, tačiau kai kurioms veiklos efektyvumo klausimas tebėra aktualus“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.2019 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo 0,5 proc. ir ketvirčio pabaigoje sudarė 710,7 mln. Eur, arba 2,5 proc. bankų sistemos turto. 2019 m. antrojo ketvirčio pabaigoje kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 513,1 mln. Eur paskolų. Apžvelgiamu laikotarpiu jos padidėjo 9,4 proc. (fiziniams asmenims jos išaugo beveik 34 mln., juridiniams asmenims – 10 mln. Eur). Suteiktos paskolos sudarė 72,2 proc. kredito unijų turto.Priimti iš pajininkų indėliai tebėra pagrindinis kredito unijų finansavimosi šaltinis. Jie antrąjį ketvirtį padidėjo 3,2 mln. Eur (0,5 %) ir 2019 m. liepos 1 d. buvo 616,9 mln. Eur indėlių. Gyventojai ir toliau renkasi indėlius kaip lėšų taupymo ir investavimo priemonę. Siekdamos juos labiau sudominti, 25 kredito unijos 2019 m. antrąjį ketvirtį padidino palūkanų normas už 12 mėn. trukmės terminuotuosius indėlius eurais, daugumos jų mokamos palūkanos už šiuos indėlius siekė 1 proc.2019 m. pirmąjį pusmetį kredito unijų sektoriaus veiklos rezultatas buvo 1,9 mln. Eur pelnas. Pelningai dirbusios 48 unijos uždirbo 2,5 mln. Eur pelną, o 15 kredito unijos patyrė 0,6 mln. Eur. nuostolį.Visos kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus, išskyrus vieną, jos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo mažesnis už reikalaujamą. Po ataskaitų pateikimo termino ši kredito unija informavo, kad normatyvas yra vykdomas.2019 m. antrojo ketvirčio Kredito unijų rinkos apžvalgą rasite čia.

Kiekvienos kredito unijos metų ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą galite pasižiūrėti čia.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.