Akademinės Kredito Unijos visuotinis narių susirinkimas

Akademinės Kredito Unijos nariams!Pranešame, kad  2014 m. kovo 12 d.12:00 val. (registracija prasideda 11:30) A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, AKU patalpose šaukiamas  kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis  visuotinis narių susirinkimas.

Akademinės Kredito Unijos nariams

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad  2014 m. kovo 12 d. 12:00 val. (registracija prasideda 11:30) A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaune, AKU patalpose šaukiamas  kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas) eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. 2013 m. stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2013 m. vidaus audito tarnybos ataskaita, jos įvertinimas.
  3. 2013 m. valdybos veiklos ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2013 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  5. 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo  projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo  priėmimas.
  6. 2014 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams tvarkos nustatymas.

Su darbotvarkėje  numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A.Mickevičiaus g.15-2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką.   Dėl papildomos informacijos teirautis  tel. nr.  (8-37) 408555. p.s. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.Neįvykus šiam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2014 m. kovo 21 d. 18:00 val. (registracijos pradžia 17:00 val.) adresu A.Mickevičiaus g . 28, Kaune,  viešbučio „Daniela“ konferencijų salėje. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

Valdyba

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.