2016 metais kredito unijų paskolų portfelis išaugo penktadaliu

Lietuvos bankas suskaičiavo, kad 48 kredito unijos 2016 m. uždirbo 3,8 mln. Eur pelno. Remiantis 2017 m. sausio 1 d. duomenimis, kredito unijos savo nariams buvo suteikusios 342,2 mln. Eur paskolų, sudariusių daugiau nei 51 proc. turto. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį kredito unijų paskolos padidėjo nedaug, tačiau per visus praėjusius metus paskolų portfelis išaugo 60,7 mln. Eur arba daugiau nei penktadaliu, informuoja Lietuvos bankas.

„Dabar skelbiamą praėjusių metų kredito unijų sektoriaus veiklos rezultatą gali pakoreguoti baigiamas apibendrinti visuotinis kredito unijų turto kokybės vertinimas, kurį atlikome rengdamiesi šiemet pradedamai kredito unijų pertvarkai. Jau pastebėjome pačių unijų rengimosi permainoms ženklų. Unijos neeiliniuose visuotiniuose narių susirinkimuose aktyviai svarsto naujų centrinių kredito unijų steigimo klausimus, taip pat nagrinėja kitus su būsima sektoriaus reforma susijusius klausimus“, – teigia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Metinį paskolų augimą lėmė suaktyvėjęs fizinių asmenų kreditavimas – šiems nariams suteiktos paskolos nuo metų pradžios padidėjo 59,8 mln. Eur (juridiniams asmenims − 0,9 mln. Eur). Aktyviausiai fizinius asmenis, teikdamos paskolas vartojimui, būstui, žemės ūkiui, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui įsigyti ar kitų kreditorių suteiktoms paskoloms refinansuoti, kreditavo 11 kredito unijų.

2017 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 73 kredito unijos, vienijusios 163,1 tūkst. narių. Asociacijai Lietuvos kredito unijos (ALKU) priklausė 58 kredito unijos, o Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) - 61 kredito unija. 12 kredito unijų dirbo savarankiškai.

Pagal 2016 m. priimtus teisės aktus sudarytos sąlygos naujų centrinių kredito unijų steigimuisi (jas galės steigti penkios tai sutarusios daryti kredito unijos, dabar veikia viena centrinė kredito unija). Numatoma, kad visos kredito unijos taps centrinių kredito unijų narėmis. Pertvarka siekiama, kad centrinės kredito unijos ir jų narės kredito unijos būtų solidariai finansiškai atsakingos viena už kitą. Dabar galiojančiame Kredito unijų įstatyme numatyta galimybė unijas pertvarkyti ir į bankus.

Nustatymai

Statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ sutiksite su slapukų naudojimu. Mūsų slapukų politika.

Šie slapukai užtikrina tinkamą interneto svetainės veikimą ir galimybę naudotis svetainėje numatytomis funkcijomis

Visada
įjungti

Naudojami rodyti konkrečiam lankytojui pagal jo poreikius pritaikytas reklamas. Didžioji dalis šių slapukų lankytojus identifikuoja pagal IP adresą.

Šie slapukai leidžia kredito unijai atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.