Verslo kredito linija

Kreditavimo priemonė, kuri suteikia nariui galimybę tam tikram laikotarpiui imti ir grąžinti kreditą ar dalį neviršijant nustatyto limito. Verslo kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms, atsiskaitymui su tiekėjais, žaliavoms pirkti, didesniam atsargų kiekiui palaikyti, sezoniniams grynųjų pinigų srautų svyravimams sušvelnianti bei kitokiems panašiems verslo poreikiams tenkinti.

Sąskaitos kreditas (Verslo overdraftas)

Kreditavimo priemonė, kuri suteikia nariui galimybę skolintis iš kredito unijos lėšų, atliekant mokėjimus iš nario atsiskaitomosios sąskaitos, kai joje nėra pakankamai nuosavų lėšų. Verslo overdraftas skirtas apyvartinėms lėšoms, atsiskaitymui su tiekėjais, žaliavoms pirkti, didesniam atsargų kiekiui palaikyti, sezoniniams grynųjų pinigų srautų svyravimams sušvelnianti bei kitokiems panašiems verslo poreikiams tenkinti.

Pagrindinės sąlygos

Verslo kredito linija:

 • Verslo kredito linijos limitas – iki 10 proc. nuo pareiškėjo metinės apyvartos. Minimali suma – 3000 €, maksimali – 30000 € (atskiru valdybos sprendimu gali būti didesnė).
 • Už kredito liniją taikomos fiksuotos palūkanos (7%-10% nuo panaudotos sumos). Įsipareigojimo mokestis už nepanaudotą kredito kredito linijos sumą – 1%. Palūkanos už panaudotą kredito liniją nuskaičiuojamos kiekvieno mėnesio pabaigoje.
 • Maksimalus terminas – 2 metai.
 • Galima pasirinkti kredito linijos grąžinimo dažnumą: kas dieną, kas mėnesį, kas ketvirtį, termino pabaigoje.
 • Pajų suma ne mažesnė nei 10 proc. nuo išmokėtos kredito linijos sumos.
 • Garantai: Esamų ir būsimų įplaukų į nario sąskaitą AKU įkeitimas, laidavimas, atsargų įkeitimas, hipoteka.
 • Lėšų ėmimo/grąžinimų kiekis ir laikas sutarties galiojimo metu neribojamas.

Kitos sąlygos

Verslo kredito linija/Sąskaitos kreditas:

 • Visą kredito linijos laikotarpį privaloma pateikti kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.
 • Verslas turi būti vykdomas ne trumpiau nei vienerius metus.
 • Ne mažiau kaip 80% apyvartos vykdyti per AKU.
 • Nevykdant nustatytų reikalavimų apyvartai ar pažeidžiant kitas sutarties sąlygas, unija gali savo nuožiūra sumažinti suteikto kredito limito dydį.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

 • Vadybininkė Indrė

 • +370 633 36571

 • Vadybininkė Roberta

 • +370 614 19671

Teikiant visų tipų paraiškas dėl paskolos gavimo reikia užpildyti Sutikimą dėl Sodros duomenų tikrinimo ir Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiek paskolos gavėjui, tiek laiduotojams.

 • Aiškinamasis raštas.
 • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
 • Sutartys su tiekėjais ir pirkėjais.
 • Patalpų nuomos (panaudos sutartis), nuosavybės teisės dokumentai.
 • Turimi sertifikatai/licencijos/leidimai.
 • Turimų paskolų sutartys.
 • Pažyma apie apyvartas kitose kredito įstaigose.